Mineralliste

Følgende mineraler er kjent fra Byrud-forekomsten:
* = Mineralet er bestemt med røntgendiffraksjon (XRD)
** = Mineralet er bestemt med SEM/EDS.

 
Navn Farge Forekomst Beskrivelse
Albitt Hvit Vanlig Mineral i feltspatgruppen
Andalusitt   Sjelden Nåler i alunskifer
Apatitt* Blå Sjelden Tykke sekskantede prismer
Arsenkis Metallisk, hvit Meget sjelden Mikroskopisk
Bavenitt* Vannklar til grå Meget sjelden Fibrig i små vifter
Beryll* Gul-hvit Ganske vanlig Sekskantede prismer
   Variant: Smaragd Grønn Ganske vanlig  
Blyglans Grå, metallisk Meget sjelden Spalter i terninger
Branneritt** Sort Ett funn Mikroskopisk. U-holdig
Byruditt* Sort Ekstremt
sjelden
Nytt mineral for verden beskrevet i 2013. Smaragdgruvene på Byrud er typelokaliteten for dette mineralet
Diopsid*   Meget sjelden  
Epidot* Grønn Meget sjelden  
Flusspat* (Fluorite) Fiolett, grønn Vanlig Gode krystaller i hulrom.
Gersdorffitt* Metallisk, hvit Meget sjelden Likner på arsenkis
Gips* Hvit Vanlig  
Goethitt-limonitt Brun Vanlig Tynt belegg på steiner og gruvevegger
Grafitt Sort Sjelden Mineral i granatgruppen
Grossular* Lys brun Sjelden Mineral i granatgruppen
Halitt**   Meget sjelden Mikroskopiske væskeinneslutninger i smaragd
Jarositt Gul Meget vanlig Gult pulver på alunskifer
Kalkspat Hvit Sjelden  
Kassiteritt**   Meget sjelden Mikroskopiske inneslutninger i smaragd
Kvarts* Grå, hvit Meget vanlig Hovedmineral i pegmatitten
   Variant: Bergkrystall Vannklar Vanlig Gode krystaller i hulrom
Laumontitt* Hvit Ganske vanlig Stråleformet
Lepidolitt* Rosa Meget sjelden Mineral i glimmergruppen
Magnetkis* Gul-hvit Ganske vanlig  
Malakitt
Grønn
Meget sjelden
Forekommer sammen med sulfider
Marcasitt* Metallisk Meget sjelden  
Mikroklin Hvit-gul Meget vanlig Hovedmineral i pegmatitt, mineral i feltspatgruppen
Molybdenglans Grå plater Sjelden Masser på opptil noen millimeter
Monazitt*   Meget sjelden  
Montmotillonitt*   Meget sjelden Leirjordsmineral
Muskovitt** Mange farger Meget vanlig Mineral i glimmergruppen
  Variant: Illitt*   Meget sjelden Mineral i glimmergruppen
  Variant: 1M* og 2M*   Vanlig  
Opal Hvit Ganske vanlig Hyalitt. Hvite belegg.
Orthoklas*   Sjelden Mineral i feltspatgruppen
Phlogopitt* Brun Meget sjelden Mineral i glimmergruppen
Pretulitt**   Meget sjelden Mikroskopiske inneslutninger i smaragd
Rutil* Sort Vanlig  
   Variant: Ilmenorutil Sort   Niobholdig, ikke mulig å bestemme visuelt
   Variant: Strüveritt Sort   Taantalholdig, ikke mulig å bestemme visuelt
Sideritt Grå romboeder Meget sjelden  
Sinkblende Brun Meget sjelden  
Svovel*   Meget sjelden Mikroskopisk
Svovelkis Gul-hvit Ganske vanlig  
Sylvin**   Meget sjelden Mikroskopiske væskeinneslutninger i smaragd
Thorianitt* Brun Meget sjelden  
Thoritt* Brun Meget sjelden mm-stor
Titanitt* Brun Sjelden.  
Topas* (Topaz) Gul-hvit Ganske vanlig Likner kvarts, men har spalting
Tremolitt*   Sjelden  
Turmalin* Grønn Sjelden  
Vesuvian* Gul – klar Sjelden Strålig
Wollastonitt* Hvit – grå Sjelden Strålig

Totalt 50 forskjellige mineraler (50 different species)

16.03.16
Lars O. Kvamsdal